لیست آخرین قیمت لباسشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های ال جی LG در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8
۱ لباسشویی الجی 8 کیلو سفید 1200 دور درب بزرگ مدل F2J5TNP3W ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
10.5
۲ لباسشویی الجی 10/5 کیلو 1400 دور 7کیلو خشک کن بخار شوردار نقره ای مدل F4J9JHP2T ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۳ لباسشویی جدید الجی 10.5 کیلو 1400 دور مدل FH4G1JCSK6 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
10.5/7
۴ لباسشویی جدید الجی 10.5/7 کیلو 1400 دور مدل FH4G1JCHK6N ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
10/5
۵ لباسشویی الجی 10/5 کیلو نقره درب فضایی جدید2020 مدل F4V5RYP2T ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۶ لباسشویی الجی 10/5 کیلو سفید درب فضایی جدید2020 مدل F4V5RYP0W ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
7
۷ لباسشویی الجی 7 کیلو سفید 1200 دور مدل FH2J3QDNP0 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
8
۸ لباسشویی الجی 8 کیلو 1400 دور بخار شوردار نقره ای مدل FH4U2TYP2S ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۹ لباسشویی الجی 8 کیلو 1400 دور بخار شوردار سفید مدل FH4U2TYP2 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۰ لباسشویی الجی 8 کیلو نقره ای 1200 دور درب بزرگ مدل F2J5TNP3W ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۱ لباسشویی 8 کیلو الجی نقره ایی مدل F4J5TNP7S ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۲ لباسشویی 8 کیلو الجی مدل WJ6148STP ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۳ لباسشویی 8 کیلو الجی مدل Wj6140wtp ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
9
۱۴ لباسشویی الجی 9 کیلو درب فضایی سفید جدید مدل F4V5VYP0W ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۵ لباسشویی الجی 9 کیلو 1400 دور بخار شوردار نقره ای مدل F4J6VYP2W ۱۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۶ لباسشویی الجی 9 کیلو 1400 دور بخار شوردار سفید مدل F4J6VYP2W ۱۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۷ لباسشویی الجی 9 کیلو 1400 دور درب فضایی جدید مدل F4V5VYP2T‌‌‌‌ ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های سامسونگ Samsung در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7
۱ لباسشویی 7 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WF70F5EHW4X/FH ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲ لباسشویی 7 کیلو سامسونگ 1200 دور مدل WW70J4373MA/FH ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
8
۳ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X/FHسری WF80 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۴ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW80K5213WW/FH ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۵ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ اددواش مدل WW80K5210UX/FH ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
9
۶ لباسشویی 9 کیلو سامسونگ حباب ساز 1400 دور سفید مدل WW90J5455MW ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۷ لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور درب بزرگ مدلWW90H7410EX/GU ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۸ لباسشو یی 9 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW90K5210UX/FH ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۹ لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW90K5213WW/FH ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های بوش Bosch در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
9کیلو
۱ لباسشویی بوش 9 کیلو 1600دور نقره ای سری 8 مدل WAW3256XGC ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶