لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های ال جی LG در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون ال جی مدل NANO90 سایز های 55 و 65 اینچ اسمارت فورکی نانوسل 2020 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
43
۲ تلویزیون 43 اینچ مدل LM5500 فول اچ دی مونتاژ کره ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت مدل LM5700 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۴ تلویزیون 43 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 43UM7340PVA ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
49
۵ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK5730PVC ۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۶ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK5730PVC ۱۰/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۷ تلویزیون 49 اینچ جدید ال جی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN7340 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۸ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت سری 8 جدید 2020 مدل NANO80VNA ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۹ تلویزیون ال جی 49 اینچ اسمارت فورکی جدید مدل UT661H ۹۹/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
55
۱۰ تلویزیون ال جی جدید فورکی مدل UM7450pla اسمارت 43 اینچ 50 اینچ 55 و 65 اینچ ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولترا اچ دی اسمارت مدل US660h ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۲ تلویزیون 55 اینچ جدید ال جی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN7340 ۱۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۳ تلویزیون فورکی اسمارت الجی 55 اینچ مدل UN711C0ZB ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۴ تلویزیون 55 اینچ الجی فورکا اسمارت مدل UN7440PVA ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۵ تلویزیون الجی um751 اولترا اچ دی فورکی اسمارت 55 اینچ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۶ تلویزیون 2021 جدید فورکی ال جی مدل UP7750 اسمارت 55 اینچ ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۷ تلویزیون 55 اینچ الجی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN8060PVB ۱۴/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۸ تلویزیون جدید ال جی فورکی مدل UN81 اسمارت 55 اینچ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۵
۱۹ تلویزیون جدید ال جی مدل up8150 فورکی 55 اینچ اسمارت ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۲
۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت سری 8 جدید 2020 مدل NANO79VND ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۱ تلویزیون ۵۵ اینچ ال جی فورکی اسمارت سری 8 جدید 2020 مدل NANO80VNA ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۲ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4K مدل OLEDB7v ۱۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۳ تلویزیون ال جی جدید 2020 فورکی نانو سری 8 اسمارت 55 اینچ مدل NANO86 ۱۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل UN7100pva فورکی 2020 اسمارت 65 اینچ و 43 اینچ ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۵ تلویزیون جدید فورکی اولد اسمارت مدل BX ال جی 55 اینچ ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
65
۲۶ تلویزیون فورکی اسمارت الجی 65 اینچ مدل UN711C0ZB ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۷ تلویزیون الجی um751 اولترا اچ دی فورکی اسمارت 65 اینچ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۸ تلویزیون 65 اینچ الجی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN8060PVB ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت سری 8 جدید 2020 مدل NANO79VND ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۳۰ تلویزیون ال جی جدید 2020 فورکی نانو سری 8 اسمارت 65 اینچ مدل NANO86 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۳۱ تلویزیون جدید فورکی اولد اسمارت مدل BX ال جی 65 اینچ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۳۲ تلویزیون فورکی ال جی جدید اولد مدل B1 اسمارت 65 اینچ ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۳۳ تلویزیون فورکی ال جی جدید اولد مدل c1 اسمارت 65 اینچ ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
77
۳۴ تلویزیون فورکی ال جی مدل اولد 77CX اسمارت 77 اینچ ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سامسونگ samsung در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ فول اچ دی اسمارت جدید 2020 مدل T5300 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
40
۲ تلویزیون سامسونگ 40 اینچ فول اچ دی اسمارت جدید 2020 مدل T5300 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
43
۳ قیمت تلویزیون مدل AU7000 سامسونگ 43 اینچ اسمارت فورکی ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
50
۴ تلویزیون سامسونگ جدید فورکی سری 7 اسمارت 50 اینچ مدل TU7000 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
55
۵ تلویزیون سامسونگ جدید فورکی سری 7 اسمارت 55 اینچ مدل TU7000 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۶ تلویزیون منحنی سامسونگ 55 اینچ مدل TU8300 فورکی 2020 اسمارت ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۷ تلویزیون جدید سامسونگ 4K کریستال اسمارت مدل 55 اینچ TU8000 ۱۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۸ تلویزیون سامسونگ جدید کریستال فورکی سری 8 اسمارت 55 اینچ مدل TU8500 ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۹ قیمت تلویزیون مدل AU7000 سامسونگ اسمارت فورکی ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید Q60T ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید مدل Q70T ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
65
۱۲ تلویزیون سامسونگ جدید فورکی سری 7 اسمارت 65 اینچ مدل TU7000 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۳ قیمت تلویزیون مدل AU7000 سامسونگ 65 اینچ اسمارت فورکی ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۴ تلویزیون جدید سامسونگ فورکی مدل TU8000 کریستال اسمارت 65 اینچ ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۵ قیمت تلویزیون مدل AU8000 سامسونگ 65 اینچ اسمارت فورکی ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید Q60T ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید مدل Q70T ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
75
۱۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید مدل Q70T ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سونی sony در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی مدل W660F ۸/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲ تلویزیون LED سونی 43 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۳ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
49
۴ تلویزیون LED سونی 49 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۵ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۶ تلویزیون جدید سونی 49 اینچ فورکی اسمارت 2020 مدل X7500H ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۷ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۱۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۸ تلویزیون جدید سونی 4K اسمارت 49 اینچ 2020 مدل X8000H ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۹ تلویزیون جدید سونی 49 اینچ فورکی اسمارت 2020 مدل X8500H ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
50
۱۰ تلویزیون 50 اینچ سونی مدل W660F ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
55
۱۱ تلویزیون سونی 55 اینچ مدل X7500H فورکی اسمارت جدید 2020 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۳ تلویزیون جدید سونی X8000h فورکی 55 اینچ تولید 2020 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۱۸/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۵ تلویزیون LED سونی 55 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8500G ۲۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۷ تلویزیون جدید سونی فورکی اسمارت 2020 مدل X9500H ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۸ تلوزیون 55 اینچ سونی فورکی سری 9 جدید 2019 مدل X9500g ۲۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
65
۱۹ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۰ تلویزیون سونی 65 اینچ مدل X7500H فورکی اسمارت جدید 2020 ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۱ تلویزیون جدید سونی 65x8000H فورکی اسمارت تولید 2020 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۲ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۴ تلویزیون جدید سونی 65 اینچ فورکی اسمارت 2020 مدل X9500H ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۵ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8500G ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۶ تلوزیون 65 اینچ سونی فورکی سری 9 جدید 2019 مدل X9500g ۴۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
75
۲۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۸ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8500G ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس Hisense در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون هایسنس 65 اینچ مدل A7120 فورکی اسمارت ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
55
۲ تلویزیون مدل B7206uw هایسنس 55 اینچ اندرویدی فورکی ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۳ تلویزیون مدل B7300uw هایسنس 55 اینچ دی ال ای دی اسمارت فورکی ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس فورکی اسمارت جدید 2019 مدل B7100 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۵ تلویزیون هایسنس 55 اینچ مدل B8000UW فورکی اسمارت ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۶ تلویزیون هایسنس 55 اینچ مدل U8QF فورکی اسمارت ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
65
۷ تلویزیون هایسنس 65 اینچ مدل B7101 فورکی اسمارت ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۸ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی اسمارت جدید 2019 مدل B7100 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۹ تلویزیون هایسنس 65 اینچ مدل B8000UW فورکی اسمارت ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۰ تلویزیون هایسنس 65 اینچ مدل U8QF فورکی اسمارت ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی Xiaomi در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55
۱ تلویزیون فورکی مدل Mi TV 4s اسمارت شیائومی 55 اینچ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
65
۲ تلویزیون فورکی مدل Mi TV 4s اسمارت شیائومی 65 اینچ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶