لیست آخرین قیمت تلویزیون های سامسونگ samsung در بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سامسونگ samsung در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ فول اچ دی اسمارت جدید 2020 مدل T5300 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۲ تلویزیون کیولد سامسونگ مدل Q80A فورکی 55 اینچ اسمارت ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
32
۳ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ فول اچ دی اسمارت جدید 2020 مدل T5300 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
40
۴ تلویزیون سامسونگ 40 اینچ فول اچ دی اسمارت جدید 2020 مدل T5300 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
43
۵ قیمت تلویزیون مدل AU7000 سامسونگ 43 اینچ اسمارت فورکی ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
55
۶ قیمت تلویزیون مدل AU7000 سامسونگ اسمارت فورکی ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۷ تلویزیون سامسونگ جدید فورکی سری 7 اسمارت 55 اینچ مدل TU7000 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۸ تلویزیون منحنی سامسونگ 55 اینچ مدل TU8300 فورکی 2020 اسمارت ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۹ قیمت تلویزیون مدل AU9000 سامسونگ 55 اینچ اسمارت فورکی ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۷
۱۰ تلویزیون سامسونگ جدید کریستال فورکی سری 8 اسمارت 55 اینچ مدل TU8500 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید Q60T ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید مدل Q70T ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
65
۱۳ تلویزیون سامسونگ جدید فورکی سری 7 اسمارت 65 اینچ مدل TU7000 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۴ قیمت تلویزیون مدل AU7000 سامسونگ 65 اینچ اسمارت فورکی ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۵ تلویزیون جدید سامسونگ فورکی مدل TU8000 کریستال اسمارت 65 اینچ ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۶ قیمت تلویزیون مدل AU8000 سامسونگ 65 اینچ اسمارت فورکی ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۷ قیمت تلویزیون مدل AU9000 سامسونگ 65 اینچ اسمارت فورکی ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۸ تلویزیون کیولد سامسونگ مدل Q60A فورکی اسمارت جدید 65 اینچ ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید مدل Q70T ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۷
۲۰ تلویزیون کیولد سامسونگ مدل Q70A فورکی اسمارت 65 اینچ ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۲۱ تلویزیون کیولد سامسونگ مدل Q90A فورکی 65 اینچ اسمارت ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳
75
۲۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید مدل Q70T ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۴