لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های ال جی LG در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون ال جی مدل NANO90 سایز های 55 و 65 اینچ اسمارت فورکی نانوسل 2020 ۲۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
43
۲ تلویزیون 43 اینچ مدل LM5500 فول اچ دی مونتاژ کره ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت مدل LM5700 ۹/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۴ تلویزیون 43 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 43UM7340PVA ۹/۴۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
49
۵ تلویزیون جدید 49 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 49UM7100PLB ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۶ تلویزیون 49 اینچ جدید ال جی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN7340 ۱۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۷ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت سری 8 جدید 2020 مدل NANO80VNA ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
50
۸ قیمت تلویزیون ال جی فورکی مدل up7550 اسمارت 50 اینچ ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
55
۹ تلویزیون ال جی جدید فورکی مدل UM7450pla اسمارت 43 اینچ 50 اینچ 55 و 65 اینچ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولترا اچ دی اسمارت مدل US660h ۱۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۱ تلویزیون فورکی اسمارت الجی 55 اینچ مدل UN711C0ZB ۱۵/۲۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۲ تلویزیون جدید ال جی مدل UN73506LB فورکی 55 اینچ اسمارت ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۳ تلویزیون 55 اینچ جدید ال جی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN7340 ۱۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۴ تلویزیون الجی um751 اولترا اچ دی فورکی اسمارت 55 اینچ ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۵ تلویزیون 55 اینچ الجی فورکا اسمارت مدل UN7440PVA ۱۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۶ قیمت تلویزیون ال جی فورکی مدل up7550 اسمارت 55 اینچ ۱۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت سری 8 جدید 2020 مدل NANO79VND ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۸ تلویزیون 2021 جدید فورکی ال جی مدل UP7750 اسمارت 55 اینچ ۱۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۹ تلویزیون جدید ال جی مدل up8150 فورکی 55 اینچ اسمارت ۱۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۰ تلویزیون جدید ال جی فورکی مدل UN81 اسمارت 55 اینچ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۱ تلویزیون 55 اینچ الجی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN8060PVB ۱۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۲ تلویزیون ۵۵ اینچ ال جی فورکی اسمارت سری 8 جدید 2020 مدل NANO80VNA ۱۸/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۳ تلویزیون ال جی جدید 2020 فورکی نانو سری 8 اسمارت 55 اینچ مدل NANO86 ۲۰/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل UN7100pva فورکی 2020 اسمارت 65 اینچ و 43 اینچ ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۵ تلویزیون جدید فورکی اولد اسمارت مدل BX ال جی 55 اینچ ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
65
۲۶ تلویزیون فورکی اسمارت الجی 65 اینچ مدل UN711C0ZB ۲۰/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۷ تلویزیون الجی um751 اولترا اچ دی فورکی اسمارت 65 اینچ ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۸ تلویزیون 65 اینچ الجی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN8060PVB ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت سری 8 جدید 2020 مدل NANO79VND ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۰ تلویزیون ال جی جدید 2020 فورکی نانو سری 8 اسمارت 65 اینچ مدل NANO86 ۲۹/۲۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۱ تلویزیون جدید فورکی اولد اسمارت مدل BX ال جی 65 اینچ ۴۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۲ تلویزیون فورکی ال جی جدید اولد مدل B1 اسمارت 65 اینچ ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۳ تلویزیون فورکی ال جی جدید اولد مدل c1 اسمارت 65 اینچ ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
77
۳۴ تلویزیون فورکی ال جی مدل اولد 77CX اسمارت 77 اینچ ۸۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سامسونگ samsung در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ فول اچ دی اسمارت جدید 2020 مدل T5300 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
32
۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ فول اچ دی اسمارت جدید 2020 مدل T5300 ۶/۳۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
40
۳ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۹
۴ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ مدل M5000 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۹
۵ تلویزیون سامسونگ 40 اینچ فول اچ دی اسمارت جدید 2020 مدل T5300 ۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
43
۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل N5300 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۹
۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل 43N5370 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۹
49
۸ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل N5370 ۱۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۹
50
۹ تلویزیون سامسونگ جدید فورکی سری 7 اسمارت 50 اینچ مدل TU7000 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ تخت فورکی اسمارت 2019 جدید RU7170 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۹
55
۱۱ تلویزیون سامسونگ جدید فورکی سری 7 اسمارت 55 اینچ مدل TU7000 ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۲ قیمت تلویزیون مدل AU7000 سامسونگ اسمارت فورکی ۱۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۳ تلویزیون منحنی سامسونگ 55 اینچ مدل TU8300 فورکی 2020 اسمارت ۱۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۴ تلویزیون جدید سامسونگ 4K کریستال اسمارت مدل 55 اینچ TU8000 ۱۶/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۵ تلویزیون سامسونگ جدید کریستال فورکی سری 8 اسمارت 55 اینچ مدل TU8500 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED مدل Q6FN ۱۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۹
۱۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید Q60T ۲۰/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۸ قیمت تلویزیون مدل AU9000 سامسونگ 55 اینچ اسمارت فورکی ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید مدل Q70T ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۰ تلویزیون کیولد سامسونگ مدل Q700T فورکی سری 7 اسمارت 55 اینچ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۶
65
۲۱ قیمت تلویزیون مدل AU7000 سامسونگ 65 اینچ اسمارت فورکی ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۲ تلویزیون سامسونگ جدید فورکی سری 7 اسمارت 65 اینچ مدل TU7000 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۲۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۹
۲۴ تلویزیون جدید سامسونگ فورکی مدل TU8000 کریستال اسمارت 65 اینچ ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۵ قیمت تلویزیون مدل AU8000 سامسونگ 65 اینچ اسمارت فورکی ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۶ قیمت تلویزیون مدل AU9000 سامسونگ 65 اینچ اسمارت فورکی ۲۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۷ تلویزیون کیولد سامسونگ مدل Q60A فورکی اسمارت جدید 65 اینچ ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید Q60T ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید مدل Q70T ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۰ تلویزیون کیولد سامسونگ مدل Q70A فورکی اسمارت 65 اینچ ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
75
۳۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید Q60T ۴۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2020 جدید مدل Q70T ۵۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سونی sony در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون LED سونی 43 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
49
۳ تلویزیون LED سونی 49 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۴ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۵ تلویزیون جدید سونی 49 اینچ فورکی اسمارت 2020 مدل X7500H ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۶ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۱۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۷ تلویزیون جدید سونی 4K اسمارت 49 اینچ 2020 مدل X8000H ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۸ تلویزیون جدید سونی 49 اینچ فورکی اسمارت 2020 مدل X8500H ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
55
۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۰ تلویزیون سونی 55 اینچ مدل X7500H فورکی اسمارت جدید 2020 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۱۸/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۲ تلویزیون جدید سونی X8000h فورکی 55 اینچ تولید 2020 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۳ تلویزیون LED سونی 55 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8500G ۲۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۵ تلویزیون جدید سونی فورکی مدل X80J اسمارت گوگل تی وی 55 اینچ ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۶ تلوزیون 55 اینچ سونی فورکی سری 9 جدید 2019 مدل X9500g ۲۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۷ تلویزیون جدید سونی فورکی مدل X85J اسمارت گوگل تی وی ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۸ تلویزیون سونی فورکی مدل X90J اسمارت گوگل تی وی 55 اینچ ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۳۱
۱۹ تلویزیون جدید سونی فورکی اسمارت 2020 مدل X9500H ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۰ تلویزیون فورکی سونی مدل A8H اسمارت 55 اینچ جدید ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
65
۲۱ تلویزیون سونی 65 اینچ مدل X7500H فورکی اسمارت جدید 2020 ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۳ تلویزیون جدید سونی 65x8000H فورکی اسمارت تولید 2020 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۴ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۵ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۶ تلویزیون جدید سونی فورکی مدل X80J اسمارت گوگل تی وی 65 اینچ ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۷ تلویزیون سونی فورکی مدل X90J اسمارت گوگل تی وی 65 اینچ ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۳
۲۸ تلویزیون جدید سونی 65 اینچ فورکی اسمارت 2020 مدل X9500H ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۹ تلوزیون 65 اینچ سونی فورکی سری 9 جدید 2019 مدل X9500g ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۰ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8500G ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۱ تلویزیون جدید سونی فورکی مدل X85J اسمارت 65 اینچ گوگل تی وی ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۹
75
۳۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8500G ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸