لیست آخرین قیمت یخچال ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال های ال جی LG در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال بالا پایین الجی جدید 30 فوت بدون برفک مدل GR-682 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲ یخچال ساید بای ساید الجی دور این دور 28 فوت نقره ای مدل GR-J287 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
26
۳ یخچال بالا پایین الجی 26 فوت آبریز دار بدون برفک استیل مدل GL-F652HLHU ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
30
۴ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GRB-832DHS ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۵ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR مدل GC-J247SLUV ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۶ یخچال ساید بای ساید DOOR-IN-DOOR الجی مدلGCJ-267PXW ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۷ یخچال ساید بای ساید الجی 30 فوت دور این دور استیل مدل B247SLUV ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۸ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J257JSXN ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۹ یخچال ساید الجی مدل J259 سیلور سی فوت جدید 2021 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۰ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X257CSAV ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۱ یخچال ساید بای ساید اینستاویو الجی مدلGC-X247CSAV ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۲ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X267 ۴۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۳ یخچال ال جی ساید بای ساید اینستاویو سی فوت دور این دور GR-X259 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۴ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویوو 30 فوت 5 درب مدل GR-X29 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۵ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GRJ-264DPM ۷۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۶ یخچال ساید ال جی اینستاویو 30 فوت 5درب جدید 2020 مدل GRX-274DPB ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۱۷ یخچال ال جی ساید بای ساید دور این دور اینستا ویو بدون برفک مدل GRX39FTKHL9 ۸۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
30فوت
۱۸ یخچال بالا پایین الجی 30 فوت بدون برفک نقره مدل GB-F872HLPL ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
34
۱۹ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J327CSBL ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۰ یخچال ساید بای سایدDOOR-IN-DOOR الجی مدلGR-J337SCBL ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۱ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GR-j33FWCHL ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲۲ یخچال ساید بای ساید الجی 34 فوت پنج درب استیل چکشی مدل GR-J34FTKHL ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
40
۲۳ یخچال فریزر دو قلوی الجی مدلGR-F401ELNZ سری 404 ۳۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال های سامسونگ samsung در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید چهار درب سامسونگ مدل RF48A ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
30
۲ یخچال ساید بای ساید 30 فوت سامسونگ مدل RS50N3913SA ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۳ یخچال ساید بای ساید سامسونگ رومانو سی فوت مدل RF56N9040SL سیلور ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
34
۴ یخچال ساید بای ساید جدید مدل RS80 سامسونگ 34 فوت کره ای ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۵ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRH77H90507F ۷۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
40
۶ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدل RR39M71007LV/LV-RZ32M71107F/LV ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال های بوش Bosch در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27فوت
۱ یخچال ساید بای ساید بوش بدون برفک 2018 سری 6 مدل KAG90AW204 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶