لیست آخرین قیمت ظرفشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های ال جی LG در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ماشین ظرفشویی الجی 14 نفره بخار شوردار جدید2020 مدل DFB425FW ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۲ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2019 مدل DFB325HS ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
14 نفره
۳ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FW ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۴ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FP ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۵ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2018 مدل DFB425FP ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های سامسونگ Samsung در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
13
۱ ظرفشویی 13 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FS/MA ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
14
۲ ظرفشویی سامسونگ 14 نفره سه سبد مدل DW60M5070FS ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۳ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW/MA ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۴ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H6050FS/MA ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۵ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60K8550FS/EO ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹