لیست آخرین قیمت ظرفشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های ال جی LG در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ماشین ظرفشویی الجی 14 نفره بخار شوردار جدید2020 مدل DFB425FW ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2019 مدل DFB325HS ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
14 نفره
۳ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FP ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۴ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FW ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۵ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2018 مدل DFB425FP ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های سامسونگ Samsung در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
13
۱ ظرفشویی 13 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FS/MA ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
14
۲ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW/MA ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۳ ظرفشویی سامسونگ 14 نفره سه سبد مدل DW60M5070FS ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۴ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H6050FS/MA ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۵ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60K8550FS/EO ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
14 نفره
۶ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60M9530FS ۱۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های بوش Bosch در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ظرفشویی 14 نفره بوش سری 4 مدل SMS46MI10M ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲ ظرفشویی 14 نفره بوش سری 6 مدل SMS68MW06E ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های دوو Daewoo در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ظرفشویی 14 نفره سه طبقه دوو سفید مدلDDW-M1411 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶
۲ ظرفشویی 14 نفره سه طبقه دوو نقره ای مدلDDW-M1412 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۶