لیست آخرین قیمت ظرفشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های ال جی LG در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ماشین ظرفشویی الجی 14 نفره بخار شوردار جدید2020 مدل DFB425FW ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۱
۲ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2019 مدل DFB325HS ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۱
14 نفره
۳ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FW ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۱
۴ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FP ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۱
۵ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2018 مدل DFB425FP ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۱

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های سامسونگ Samsung در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
13
۱ ظرفشویی 13 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FS/MA ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰
14
۲ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW/MA ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰
۳ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H6050FS/MA ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰
۴ ظرفشویی سامسونگ 14 نفره سه سبد مدل DW60M5070FS ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰
۵ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60K8550FS/EO ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰
14 نفره
۶ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60M9530FS ۱۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های بوش Bosch در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
13
۱ ظرفشویی بوش 13 نفره سری 6 سفید مدل sms68tw02 ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰
13 نفر
۲ ظرفشویی بوش زئولیت دار 13 نفره مدل SMS88TI36E ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰
14
۳ ظرفشویی بوش 14 سفید سری 8 مدل SMS88TW01M ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰
14 نفره
۴ ظرفشویی 14 نفره بوش سری 4 مدل SMS46MI10M ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های دوو Daewoo در خاص مارکت

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ظرفشویی 14 نفره سه طبقه دوو سفید مدلDDW-M1411 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰
۲ ظرفشویی 14 نفره سه طبقه دوو نقره ای مدلDDW-M1412 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۱۰